Politikat e privatësisëPrezantimi

Informacioni personal është informacion në lidhje me një individ të identifikueshëm. Privatësia juaj është përparësia kryesore për ne dhe, në Realbookers ne jemi të përkushtuar të ruajmë privatësinë tuaj. Kjo politikë përcakton se si ne do të mbledhim, përdorim, zbulojmë dhe mbrojmë informacionin tuaj personal kur përdorni faqen tonë të internetit www.realbookers.com ose shërbimet tona. Kjo politikë e privatësisë duhet të lexohet së bashku me politikën tonë të cookies në (Politika e privatësisë). Nëse jeni i vendosur në Bashkimin Evropian dhe përdorni këtë faqe interneti ose shërbimet tona, kushtet shtesë në shtesën e kësaj politike (Shtesa e GDPR) vlejnë për ju. Kjo politikë nuk kufizon ose përjashton ndonjë nga të drejtat tuaja në bazë të Ligjit të Privatësisë të AL dhe ligjeve të tjera të zbatueshme. Nëse dëshironi të kërkoni informacione të mëtejshme mbi Aktin e Privatësisë të AL, shikoni wwww.akshi.gov.al/privatesia/

ÇFARË INFORMACIONI PERSONAL MBLEDHIM

Ne mbledhim, mbajmë dhe përpunojmë dy kategori të informacionit personal: Të dhënat e llogarisë dhe marketingut janë informacione personale që mbledhim për ju në lidhje me krijimin ose administrimin e një llogarie Realbookers nëse kërkoni të merrni informacione rreth nesh ose shërbimeve tona, përfshirë nëse regjistroheni për të caktuar një telefonatë demo kur na kontaktoni direkt (p.sh. thirrja telefonike, emaili, biseda në internet ose përmes tabelës së përdoruesit) kur vizitoni uebfaqen tonëRealbookers.

NGA E MARRIM INFORMACIONIN PERSONAL

Ne mbledhim informacione personale për ju nga:

 • Ju, kur na i jepni ato informacione personale, duke përfshirë përmes faqes tonë të internetit dhe shërbimeve tona, përmes çdo procesi të regjistrimit ose pajtimit, përmes çdo kontakti me ne (p.sh. telefon, email, bisedë në internet, takim ballë për ballë) ose kur blini ose përdorni shërbimet tona.
 • Palët e treta ku e keni autorizuar këtë, siç janë përmes letrave kredenciale të LinkedIn ose Facebook, ose informacioni është i disponueshëm publikisht.
 • Nëse është e mundur, ne do të mbledhim informacione personale nga ju drejtpërdrejt.
  Kur vizitoni ose përdorni faqen tonë të internetit ose shërbimet tona, ne mund të mbledhim informacione për ju:
 • Duke regjistruar të dhënat e klikimeve, që janë informacione që regjistrohen kur klikoni kudo në faqen e internetit, duke përfshirë datën dhe kohën e hyrjes tuaj, caktimin e zonës kohore, informacionin rreth Bbrowserit tuaj dhe konfigurimit dhe aftësive të sistemit ose pajisjes, faqet në internet që keni hyrë dhe Adresa e IP.
 • Përmes përdorimit të cookies dhe teknologjive të ngjashme të ruajtjes. Ju lutemi referojuni Politikës sonë të Cookies për informacion të mëtejshëm, përfshirë informacionin se si mund t'i çaktivizoni këto informacione.

Si i përdorim informacionet tuaja personale

Ne mund të përdorim informacionin personal të dhënë direkt nga ju:

 • Për të siguruar këtë faqe interneti dhe produktet dhe shërbimet tona për ju, duke përfshirë sigurimin e mbështetjes teknike ose informacion në lidhje me produktet dhe shërbimet tona
 • Për të verifikuar identitetin tuaj
 • Për t'ju ofruar website dhe produktet dhe shërbimet tona
 • Për të tregtuar produktet dhe shërbimet tona për ju, përfshirë kontaktimin me ju në mënyrë elektronike (p.sh. me tekst ose email për këtë qëllim). Ju mund të ndaloni marrjen e postave elektronike promovuese ose komunikimeve të lidhura me shërbimin duke ndjekur udhëzimet e çabonimit të përfshira në ato komunikime ose duke na kontaktuar në emailin support@realbookers.com
 • Ju njoftojmë për ndryshimet në faqen e internetit ose produktet dhe shërbimet tona
 • Për të përmirësuar faqen e internetit dhe shërbimet që ne ju ofrojmë
 • Për t'iu përgjigjur komunikimeve nga ju.

Zbulimi i informacionit tuaj personal

Ne mund t'i zbulojmë informacionet tuaja personale në:

 • Një kompani tjetër brenda grupit tonë për qëllimet e përshkruara në këtë politikë
 • Çdo biznes që mbështet shërbimet dhe produktet tona, duke përfshirë çdo person që pret ose mban ndonjë sistem themelor të IT ose qendër të dhënash që ne përdorim për të siguruar uebfaqen ose produktet dhe shërbimet tona. Ju lutemi shikoni informacionet e GDPR për informacione të mëtejshme ose ofruesit e palëve të treta që ne përdorim.
 • Këshilltarët tanë profesional p.sh. llogaritarë, avokatë, auditorë
 • Ndonjë person tjetër i autorizuar nga ju
 • Çdo kompani tjetër në rastin e një shitje, bashkimi, konsolidimi, likuidimi, riorganizimi ose blerjeje

Mbrojtja e informacionit tuaj personal

Ne do të ndërmarrim hapa të arsyeshëm për t'i mbajtur informacionet tuaja personale të sigurta nga humbja, aktiviteti i paautorizuar ose keqpërdorimi tjetër. Ne zbatojmë masa të duhura teknike dhe organizative për të siguruar një nivel sigurie të përshtatshme për rreziqet e natyrshme në përpunimin e informacionit personal. Kjo përfshin sigurinë e premisave të softuerit kompjuterik Realbookers. Ne enkriptojmë çdo informacion të ndjeshëm që transmetohet përmes faqes sonë të internetit (siç janë numrat e kartave të kreditit) duke përdorur teknologjinë e sigurt të shtresave fole (SSL). Kur detajet e kartës së kreditit janë mbledhur, ne thjesht i kalojmë ato në mënyrë që të përpunohen siç kërkohet. Asnjëherë nuk ruajmë detaje të plota të kartës së kreditit. Ju mund të luani një rol të rëndësishëm në ruajtjen e informacionit tuaj personal të sigurt duke ruajtur konfidencialitetin e çdo fjalëkalimi të përdorur në lidhje me produktet dhe shërbimet tona. Ju lutemi mos ua zbuloni fjalëkalimin tuaj palëve të treta. Ju lutemi na njoftoni menjëherë nëse ka ndonjë përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj ose ndonjë shkelje tjetër të sigurisë.

PROÇESI I TË DHËNAVE PERSONALE

Të dhënat personale që mund të përpunojmë përbëhen nga Llogaria dhe Të dhënat e Marketingut të përshkruara në politikën tonë të privatësisë. Kjo Llogari dhe Të dhënat e Marketingut mund të përpunohen për qëllimet e përshkruara në politikën tonë të privatësisë. Baza ligjore për përpunimin tonë të të dhënave të llogarisë dhe marketingut është pëlqimi juaj dhe, për të dhëna të caktuara të llogarisë dhe marketingut, përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një kontrate në të cilën ju jeni palë ose për interesat tona legjitime (përveç kur interesat e tilla do të ishin tejkaluar nga të drejtat dhe liritë tuaja themelore që kërkojnë mbrojtjen e të dhënave personale). Pavarësisht nga sa më sipër, ne mund të përpunojmë ndonjë nga të dhënat tuaja personale, kur një përpunim i tillë është i nevojshëm për respektimin e ligjeve në fuqi. Ju nuk keni pse të na siguroni emrin tuaj ose informacionin e kontaktit për të hyrë dhe përdorur pjesë të caktuara të faqes në internet. Ju duhet të na siguroni informacione që mblidhen automatikisht nga Google Analytics gjatë përdorimit të faqes së internetit (vendndodhja, browseri dhe detajet e sistemit operativ), megjithatë, ky nuk është informacion personal.